Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van Novative bv, gevestigd te Denekamp. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
Novative bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Novative bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novative bv is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Novative bv. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Novative bv. Deze kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen.
 
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Novative bv is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Novative bv, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die op deze site van toepassing zijn. Deze kunnen wij U op verzoek kosteloos toezenden.